CAC Kerkwijk (NL) - Basset Hound

 

Rüden - Championklasse:  29.08.2021

Idyllic Ian van Grunsven - V1, CAC, BOB

B.: R. Versluis 


CACIB Antwerpen (B) - Basset Hound

 

Rüden - Championklasse:  21.08.2021

Idyllic Ian van Grunsven - V1, CAC, CACIB, BOB

B.: R. Versluis 


CACIB Gorinchem (NL) - Basset Hound

 

Rüden - Championklasse:  07.08.2021

Idyllic Ian van Grunsven - V1, CAC, CACIB, BOB

B.: R. Versluis 


CAC Outdoor Goes (NL) - Basset Hound

 

Rüden - Championklasse:  05.07.2021

Idyllic Ian van Grunsven - V1, CAC, BOB

B.: R. Versluis